מספרים פורטוגזית 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 אפס Zero
1 אחד Um
2 שני Dois
3 שלוש Três
4 ארבעה Quatro
5 חמש Cinco
6 שש Seis
7 שבע Sete
8 שמונה Oito
9 תשע Nove
10 עשר Dez
11 Eleven Dez um
12 שנים עשר Dez dois
13 שלוש עשרה Dez três
14 ארבעה עשר Dez quatro
15 חמש עשרה Dez cinco
16 שש עשרה Dez seis
17 Seventeen Dez sete
18 שמונה עשר Dez oito
19 תשעה-עשר Dez nove
20 עשרים Vinte
21 עשרים ואחד Vinte um
22 עשרים ושתיים Vinte dois
23 עשרים ושלוש Vinte três
24 עשרים וארבעה Vinte quatro
25 עשרים וחמש Vinte cinco
26 עשרים ושש Vinte seis
27 עשרים ושבע Vinte sete
28 עשרים ושמונה Vinte oito
29 עשרים ותשע Vinte nove
30 שלושים Trinta
31 שלושים ואחד Trinta um
32 שלושים ושניים Trinta dois
33 שלושים ושלושה Trinta três
34 שלושים וארבעה Trinta quatro
35 שלושים וחמש Trinta cinco
36 שלושים ושש Trinta seis
37 שלושים ושבע Trinta sete
38 שלושים ושמונה Trinta oito
39 שלושים ותשע Trinta nove
40 ארבעים Quarenta
41 ארבעים ואחת Quarenta um
42 ארבעים שני Quarenta dois
43 ארבעים שלושה Quarenta três
44 ארבעים וארבעה Quarenta quatro
45 ארבעים וחמש Quarenta cinco
46 ארבעים ושש Quarenta seis
47 ארבעים ושבע Quarenta sete
48 ארבעים ושמונה Quarenta oito
49 ארבעים ותשע Quarenta nove
50 חמישים Cinqüenta
51 חמישים ואחד Cinqüenta um
52 חמישים שני Cinqüenta dois
53 חמישים שלושה Cinqüenta três
54 חמישים וארבעה Cinqüenta quatro
55 חמישים וחמש Cinqüenta cinco
56 חמישים ושש Cinquenta seis
57 חמישים ושבע Cinqüenta sete
58 חמישים ושמונה Cinqüenta oito
59 חמישים ותשע Cinquenta nove
60 שישים Sessenta
61 שישים אחד Sessenta um
62 שישים שני Sessenta dois
63 שישים ושלושה Sessenta três
64 שישים וארבעה Sessenta quatro
65 שישים וחמש Sessenta cinco
66 שישים ושישה Sessenta seis
67 שישים ושבע Sessenta sete
68 שישים שמונה Sessenta oito
69 שישים ותשע Sessenta nove
70 ע Setenta
71 שבעים אחד Setenta um
72 שבעים ושתיים Setenta dois
73 שבעים ושלושה Setenta três
74 שבעים וארבעה Setenta quatro
75 שבעים וחמש Setenta cinco
76 שבעים ושישה Setenta seis
77 שבעים ושבע Setenta sete
78 שבעים ושמונה Setenta oito
79 שבעים ותשע Setenta nove
80 שמונים Oitenta
81 שמונים אחד Oitenta um
82 שמונים שני Oitenta dois
83 שמונים שלושה Oitenta três
84 שמונים וארבעה Oitenta quatro
85 שמונים וחמש Oitenta cinco
86 שמונים ושישה Oitenta seis
87 שמונים ושבע Oitenta sete
88 שמונים ושמונה Oitenta oito
89 שמונים ותשע Oitenta nove
90 תשעים Noventa
91 תשעים ואחד Noventa um
92 תשעים שני Noventa dois
93 תשעים שלושה Noventa três
94 תשעים וארבעה Noventa quatro
95 תשעים וחמש Noventa cinco
96 תשעים ושש Noventa seis
97 תשעים ושבע Noventa sete
98 תשעים ושמונה Noventa oito
99 תשעים ותשע Noventa nove
100 מאה Cem