מספרים לטיני 1 –100

# Writing your language Writing Reading
0 אפס Nulla -
1 אחד One -
2 שני Duo -
3 שלוש Tribus -
4 ארבעה Quattuor -
5 חמש Quinque -
6 שש Sex -
7 שבע Septem -
8 שמונה Octo -
9 תשע Novem -
10 עשר Decem -
11 Eleven Undecia -
12 שנים עשר Duodecim -
13 שלוש עשרה Tredecim -
14 ארבעה עשר Quatuordecim -
15 חמש עשרה Quindecim -
16 שש עשרה Sedecim -
17 Seventeen Septendecim -
18 שמונה עשר Decem et octo -
19 תשעה-עשר Undeviginti -
20 עשרים Viginti -
21 עשרים ואחד Viginti unum -
22 עשרים ושתיים Viginti duo -
23 עשרים ושלוש Et viginti tres -
24 עשרים וארבעה Viginti quattuor -
25 עשרים וחמש Viginti quinque -
26 עשרים ושש Viginti sex -
27 עשרים ושבע Viginti septem -
28 עשרים ושמונה Viginti octo -
29 עשרים ותשע Viginti novem -
30 שלושים Triginta -
31 שלושים ואחד Triginta unum -
32 שלושים ושניים Triginta duo -
33 שלושים ושלושה Triginta tres -
34 שלושים וארבעה Triginta quattuor -
35 שלושים וחמש Triginta quinque -
36 שלושים ושש Triginta sex -
37 שלושים ושבע Triginta septem -
38 שלושים ושמונה Triginta octo -
39 שלושים ותשע Triginta novem -
40 ארבעים Quadragínta -
41 ארבעים ואחת Quadraginta unum -
42 ארבעים שני Quadraginta duo -
43 ארבעים שלושה Quadraginta tres -
44 ארבעים וארבעה Quadraginta quattuor -
45 ארבעים וחמש Quadraginta quinque -
46 ארבעים ושש Quadraginta sex -
47 ארבעים ושבע Quadraginta septem -
48 ארבעים ושמונה Quadraginta octo -
49 ארבעים ותשע Quadraginta novem -
50 חמישים Quinquaginta -
51 חמישים ואחד Quinquaginta unus -
52 חמישים שני Quinquaginta duo -
53 חמישים שלושה Quinquaginta tres -
54 חמישים וארבעה Quinquaginta quattuor -
55 חמישים וחמש Quinquaginta quinque -
56 חמישים ושש Quinquaginta sex -
57 חמישים ושבע Quinquaginta septem -
58 חמישים ושמונה Quinquaginta octo -
59 חמישים ותשע Quinquaginta novem -
60 שישים Sexaginta -
61 שישים אחד Sexaginta unom -
62 שישים שני Sexaginta duo -
63 שישים ושלושה Sexaginta tres -
64 שישים וארבעה Sexaginta quattuor -
65 שישים וחמש Sexaginta quinque -
66 שישים ושישה Sexaginta sex -
67 שישים ושבע Sexaginta septem -
68 שישים שמונה Sexaginta octo -
69 שישים ותשע Sexaginta novem -
70 ע Septuaginta -
71 שבעים אחד Septuaginta unum -
72 שבעים ושתיים Septuaginta duo -
73 שבעים ושלושה Septuaginta tress -
74 שבעים וארבעה Septuaginta quattuor -
75 שבעים וחמש Septuaginta quinque -
76 שבעים ושישה Septuaginta sex -
77 שבעים ושבע Septuaginta septem -
78 שבעים ושמונה Septuaginta octo -
79 שבעים ותשע Septuaginta novem -
80 שמונים Octoginta -
81 שמונים אחד Octoginta unum -
82 שמונים שני Octoginta duo -
83 שמונים שלושה Octoginta tress -
84 שמונים וארבעה Octoginta quattuor -
85 שמונים וחמש Octoginta quinque -
86 שמונים ושישה Octoginta sex -
87 שמונים ושבע Octoginta septem -
88 שמונים ושמונה Octoginta octo -
89 שמונים ותשע Octoginta novem -
90 תשעים Nonaginta -
91 תשעים ואחד Nonaginta unum -
92 תשעים שני Nonaginta duos -
93 תשעים שלושה Nonaginta tres -
94 תשעים וארבעה Nonaginta quattuor -
95 תשעים וחמש Nonaginta quinque -
96 תשעים ושש Nonaginta sex -
97 תשעים ושבע Nonaginta septem -
98 תשעים ושמונה Nonaginta octo -
99 תשעים ותשע Nonaginta novem -
100 מאה Centum -